Biometric Safes

Viking VS-25BM Biometric Fingerprint Safe

 • Availability: Discontinued
 • Dimensions: (H) 9 7/8"; (W) 13 3/4"; (D) 9 3/4" (External)
 • Weight: 29 lbs

Viking VS-35BM Biometric Fingerprint Safe

 • Availability: Discontinued
 • Dimensions: (H) 7 7/8"; (W) 16 7/8"; (D) 12" (External)
 • Weight: 31 lbs

Viking VS-52BM Biometric Fingerprint Hidden Wall Safe

 • Availability: Discontinued
 • Dimensions: (H) 20.67"; (W) 13.78"; (D) 3.74" (External)
 • Weight: 38 lbs

Viking Security Safe VS-52BLX Hidden Wall Biometric Fingerprint LCD Keypad Safe

 • Dimensions: H 19” (482 mm) x W 14”(355 mm) x D 4” (100 mm) (External)
 • Weight: 39 lbs. (18 kg)
 • UPC: 855113006018
 • ASIN: B015QU2JGG

Viking Security Safe VS-52BL Hidden Wall Biometric Fingerprint LCD Keypad Safe

 • Dimensions: H 20.5” (524 mm) x W 13.62”(355 mm) x D 3.87” (100 mm) (External)
 • Weight: 39 lbs. (18 kg)
 • UPC: 855113006063, 662425072446 (Amazon)
 • ASIN: B00PZCOHSO

Viking Security Safe VS-50BLX Large Biometric Fingerprint LCD Keypad Safe

 • Dimensions: H 16.69” (508 mm) x W 13.78”(305 mm) x D 12.21” (355 mm) (External)
 • Weight: 48 lbs. (22 kg)
 • UPC: 855113006049
 • ASIN: B018X5MM5E